ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на ОУ „Ангел Кънчев” – Асеновград!

Нашето прекрасно училище се намира в един от най-живописните градове в Южна България, отстоящ на 18 км южно от град Пловдив, в полите на красивата и величествена Родопа планина.
То е едно от най-младите училища в града ни, но се ползва със заслужен авторитет в Асеновград и областта.
Предпоставка за отличните резултати на възпитаниците на учебното заведение е високата професионална и педагогическа подготовка на учителите:

• всички са с висше образование • 5 са защитили І ПКС • 9 са с ІІ ПКС • 5 са с ІІІ ПКС • 2 с V ПКС

Гордост за училището са първите места в олимпиади, конкурси, изложби, състезания – плод на задълбочената учебно-възпитателна работа на преподавателите.

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ!

Във връзка с получено писмо с изх. № ДАЕУ-13100/ 05.08.2021 г. от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ уведомяваме родителите на децата, записани в първи и осми клас да се запознаят с приложената информация в прикачения файл.

Прием I клас

Съгласно Заповед № РД-10-506/29.03.2021г. на 04.06.2021г. е обявен  списък с класираните  ученици за ПЪРВИ клас в  ОУ”А.Кънчев” за учебната 2021/2022г.                               Справка : На тел.0331/6 34 01 или на входа на училището при охраната. Записването на класираните ученици ще се извършва от 04.06. до 11.06.2021г. в канцеларията на училището, всеки работен ден от 8.00 до 17.00ч.

График за провеждане на компенсиращи мерки (допълнителна работа за преодоляване на пропуски и за упражнения; за ангажиране и мотивация на учениците чрез включване в творчески дейности и за екипни проекти) в периода от 01.06. до 23.06.2021г. вкл. за 1-3 клас и от 17.06. до 30.06.2021г. за 4 – 6 клас вкл.

Уважаеми родители,
Уважаеми ученици,


публикуваме на Вашето внимание Графиците за провеждане на компенсиращи мерки (допълнителна работа за преодоляване на пропуски и за упражнения; за ангажиране и мотивация на учениците чрез включване в творчески дейности и за екипни проекти) в периода от 01 юни 2021 г. до 23 юни 2021 г. вкл.,  за 1- 3 клас и от

17 юни 2021 г. до 30 юни 2021 г. вкл., за 4-6 клас,  утвърдени със заповед на директора на училището.

Убедени сме, че ще се възползвате от предоставените възможности за консултации и допълнителна работа по изготвените от преподавателите проекти, теми и задачи, и че с общи усилия и труд констатираните по време на обучението в електронна среда пропуски и затруднения ще бъдат преодолени и наваксани, за да приключим успешно учебната година отново с високи резултати.

Приложение № 1 График за провеждане на компенсиращи мерки (допълнителна работа за преодоляване на пропуски и за упражнения; за ангажиране и мотивация на учениците чрез включване в творчески дейности и за екипни проекти) в периода от 01 юни 2021 г. до 23 юни 2021 г. вкл.,  за 1- 3 клас.

Приложение № 2 График за провеждане на компенсиращи мерки (допълнителна работа за преодоляване на пропуски и за упражнения; за ангажиране и мотивация на учениците чрез включване в творчески дейности и за екипни проекти) в периода от  17 юни 2021 г. до 30 юни 2021 г. вкл., за 4-6 клас.

Приложение № 3 График за провеждане на творчески дейности и за екипни проекти в периода от 01 юни 2021 г. до 23 юни 2021 г. вкл.,  за 1- 3 клас.

С уважение,

Галина Милева – директор

 

В памет на Левски

Вълшебства по Коледа-празничен виртуален концерт на ОУ “Ангел Кънчев”

В тихата и свята нощ приемете нашия Коледен концерт като поздрав и най-искрените ни пожелания за здраве и благоденствие! Честито Рождество Христово!

1 НОЕМВРИ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Честит празник на всички учители, ученици и родители от ОУ “Ангел Кънчев”гр.Асеновград