ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на ОУ „Ангел Кънчев” – Асеновград!

Нашето прекрасно училище се намира в един от най-живописните градове в Южна България, отстоящ на 18 км южно от град Пловдив, в полите на красивата и величествена Родопа планина.
То е едно от най-младите училища в града ни, но се ползва със заслужен авторитет в Асеновград и областта.
Предпоставка за отличните резултати на възпитаниците на учебното заведение е високата професионална и педагогическа подготовка на учителите:

• всички са с висше образование • 5 са защитили І ПКС • 9 са с ІІ ПКС • 5 са с ІІІ ПКС • 2 с V ПКС

Гордост за училището са първите места в олимпиади, конкурси, изложби, състезания – плод на задълбочената учебно-възпитателна работа на преподавателите.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпващи данни от РЗИ – Пловдив за 14-дневна заболяемост в общините на област Пловдив, от които се наблюдава тенденция за повишаване на показателите за община Асеновград, над 250 на 100000 население и съгласно т.4.1 от Насоките за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в ЦСОП, утвърдени със заповед №РД09-4756/30.11.2021 г. на министъра на образованието и науката, изм. със заповед №РД09-4814/03.12.2021 г., изм. със заповед №РД09-4982/14.12.2021 г. на министъра на образованието и науката, считано от 04.01.2022 г. ОУ „Ангел Кънчев“ Асеновград преминава към присъствен образователен процес само след провеждане на изследване за COVID-19 на учениците веднъж седмично с неинвазивни бързи антигенни тестове при наличие на най-малко 30% от учениците в паралелката с изразено съгласие за изследване и/или валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен тест от лабораторно изследване.

Коледно сбъдване – виртуален коледен концерт в ОУ „Ангел Кънчев“ – гр. Асеновград

 

График и дневен режим за обучение, считано от 29.11.2021 г.

КЪМ ГРАФИК И ДНЕВЕН РЕЖИМ

 

Честит празник на духа – 1 ноември, Ден на народните будители!

Химн на ОУ“Ангел Кънчев“ – гр. Асеновград.

Училище с традиции и поглед в бъдещето. Училище, в което учители и родители предават успешно любовта си към училището на идните поколения. Училище, в което децата са наша грижа, обич и отговорност.

ГРАФИК И ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ I-VII КЛАС, СЧИТАНО ОТ 02.11.2021Г.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ I-VII КЛАС В ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ДО РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

за организацията на учебния процес в училищата на територията на община Асеновград

от четвъртък – 28.10.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици в училищата поради достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 население в изпълнение на Заповед № РД -01-856/19.10.2021 г. на МЗ и т.3 от Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на МОН, до намаляване на 14-дневната заболеваемост в съответната община или отмяна на въведените със Заповедта на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ!

Във връзка с получено писмо с изх. № ДАЕУ-13100/ 05.08.2021 г. от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ уведомяваме родителите на децата, записани в първи и осми клас да се запознаят с приложената информация в прикачения файл.

В памет на Левски

 

Вълшебства по Коледа-празничен виртуален концерт на ОУ „Ангел Кънчев“

В тихата и свята нощ приемете нашия Коледен концерт като поздрав и най-искрените ни пожелания за здраве и благоденствие! Честито Рождество Христово!