ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на ОУ „Ангел Кънчев” – Асеновград!

Нашето прекрасно училище се намира в един от най-живописните градове в Южна България, отстоящ на 18 км южно от град Пловдив, в полите на красивата и величествена Родопа планина.
То е едно от най-младите училища в града ни, но се ползва със заслужен авторитет в Асеновград и областта.
Предпоставка за отличните резултати на възпитаниците на учебното заведение е високата професионална и педагогическа подготовка на учителите:

• всички са с висше образование • 5 са защитили І ПКС • 9 са с ІІ ПКС • 5 са с ІІІ ПКС • 2 с V ПКС

Гордост за училището са първите места в олимпиади, конкурси, изложби, състезания – плод на задълбочената учебно-възпитателна работа на преподавателите.

Честит първи учебен ден!

Откриване на новата учебна 2020/2021 година

Скъпи ученици,
Тържеството за откриване на учебната година е на 15.09.2020г. по следния график в класните стаи: 9.30 ч.-II клас, 9.40ч.- III клас , 9.50 ч.- IV клас , 10ч.-VIб и VII клас. Всички тези класове влизат в училище от задния вход . 10.30ч.-I ,V и VIа клас – след приключване на тържеството ,влизат от централния вход . В 10.00ч.  очакваме  на обозначените места в двора на училището  нашите най-малки ученици – първокласниците.
Не забравяйте маските! Няма да се допускат родители в сградата на училището,  а в двора  на определени зони могат  да бъдат  до 2 родители на първокласник.ЗА РОДИТЕЛИТЕ