ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на ОУ „Ангел Кънчев” – Асеновград!

Нашето прекрасно училище се намира в един от най-живописните градове в Южна България, отстоящ на 18 км южно от град Пловдив, в полите на красивата и величествена Родопа планина.
То е едно от най-младите училища в града ни, но се ползва със заслужен авторитет в Асеновград и областта.
Предпоставка за отличните резултати на възпитаниците на учебното заведение е високата професионална и педагогическа подготовка на учителите:

• всички са с висше образование • 5 са защитили І ПКС • 9 са с ІІ ПКС • 5 са с ІІІ ПКС • 2 с V ПКС

Гордост за училището са първите места в олимпиади, конкурси, изложби, състезания – плод на задълбочената учебно-възпитателна работа на преподавателите.

Съобщение за подаване на заявления за учебната 2020/2021г.

Уважаеми родители , молим ,в срок до 24 май 2020 г.да попълнете заявленията за ИУЧ, Спортни дейности, ЦДО и ФУЧ и изпратите на класните ръководители.

Файловете се изтеглят от меню Услуги ,раздел Заявления .

Препоръки към родителите на ОУ „Ангел Кънчев“ Асеновград във връзка с реализацията на дистанционното обучение в периода 16.03.2020 до неговото приключване

Информация

Във връзка с обявеното извънредно положение и предприетите предпазни мерки , в училището не се допускат външни лица. 

При необходимост и ако в момента дежурният не е на входа, може да се свържете с нас на телефон :0331/6 34 01 и email: angel_kanchev@abv.bg

 

Предпазвайте себе си и околните

Респираторен етикет

Съобщение

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 

Съобщение във връзка с организацията на учебния процес от 16 до 29.03.2020г.

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със  Заповед N РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 се преустановяват учебните занятия в ОУ „Ангел Кънчев“ -Асеновград от 16.03.2020 г.

Колективът на училището от 16.03.2020 г. има готовност и ще осъществява неприсъствено обучение – преподаване и учене от разстояние чрез електронния дневник Shkolo или други алтернативни начини: групи на класовете и електронни образователни платформи. Издателствата предоставят своите електронни учебници безплатно за ползване от учениците.

Учителите в началото на деня ще предоставят съответното учебно съдържание за деня, по учебни предмети под формата на презентации, работни листове с повече нагледност, линкове към електронни ресурси на учебниците и помагалата. Учебното съдържание ще е структурирано така, че да се акцентира върху основни понятия, компетентности и упражнения.

Обучението на учениците ще започне с теми за упражнение и затвърдяване на учебното съдържание чрез възлагане на проекти, презентации, задачи, решаване на казуси чрез осъществяване на междупредметни връзки. Същите подходи ще прилагат и учителите по изобразително изкуство, музика и физическо възпитание.

Учителите ще провеждат процеса на затвърдяване на знанията и оценка на базата на изпълнените задачи от учениците.

За децата, които нямат възможност да общуват по електронен път, комуникацията ще се осъществява по телефона.

Уважаеми родители,  необходимо е да подкрепите процеса на преподаване и учене в електронна среда от разстояние, особено в начален и прогимназиален етап.

Уважаеми ученици, учебният Ви ден е с начало 9.00 ч. В ел.дневник ще намерите образователни ресурси и задачи по уч.разписание за деня, както и в групите във Вайбър и по телефон. При въпроси и за “обратната връзка” Вашите учители са на разположение през ел.дневник, Вайбър и телефон!

Всички ученици:

Трябва да активират акаунтите си в електронния дневник Shkolo.

Да извършват подготовка по учебното съдържание, предоставено от учителите, в домашна среда.

Да изпълняват поставените задачи от учителите и да ги върнат за проверка.
Като Ви желая здраве, оставам на разположение за съдействие по всяко време. Заедно ще се справим!

От ръководството

Kлуб “Християнските ценности и ние срещу агресията”

Прием I-ви клас

School Bag