ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на ОУ „Ангел Кънчев” – Асеновград!

Нашето прекрасно училище се намира в един от най-живописните градове в Южна България, отстоящ на 18 км южно от град Пловдив, в полите на красивата и величествена Родопа планина.
То е едно от най-младите училища в града ни, но се ползва със заслужен авторитет в Асеновград и областта.
Предпоставка за отличните резултати на възпитаниците на учебното заведение е високата професионална и педагогическа подготовка на учителите:

• всички са с висше образование • 5 са защитили І ПКС • 9 са с ІІ ПКС • 5 са с ІІІ ПКС • 2 с V ПКС

Гордост за училището са първите места в олимпиади, конкурси, изложби, състезания – плод на задълбочената учебно-възпитателна работа на преподавателите.

Държавен план прием за учебната 2022/2023 г. в неспециализираните училища

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ/ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМАНЕ В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА С ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

 1. Ученическа лична карта;
 2. Лична карта на родителя;
 3. Свидетелство за основно образование;
 4. Служебна бележка за явяване на изпити от НВО – оригинал;
 5. Медицински документ – само при кандидатстване в професионални училища.

Работно време на центъра за подаване на документи:


05.07.2022г. – 07.07.2022 г

08:00 – 18:00 ч. 

НП „Заедно в изкуствата и спорта“

Уважаеми родители и ученици,
информираме Ви, че отчитайки желанията на учениците по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ ОУ „Ангел Кънчев“ ще кандидатства по следните модули:

1. Модул „Изкуства“

 • Вокална група – V-VII клас
 • Български народни танци – I-IV клас 
 • Театрална група – V-VII клас

2. Модул „Спорт“

 • 3 групи по футбол

Необходими специалисти:

 1. Треньор по футбол, лицензиран от БФС
 2. Специалист – актьорско майсторство 

149 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Read more…

 

Актуална информация за обучението на учениците в периода 14.02.2022 г. – 18.02.2022 г.

Във връзка с решение на Областен оперативен щаб от 03.02.2022 г., взето с протокол №13, както и заповед №РД-01-156/03.02.2022 г. на директора на РЗИ – Пловдив, съгласувана с главния държавен здравен инспектор, се преустановява присъственото обучение и се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 5., 6., 8., 9. и 11. клас за седмицата от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. за всички училища на територията на област Пловдив съгласно етап III от т.1.1.2.1 от Националния оперативен план и заповед №РД-01-973/26.11.2021 г., изм. и доп. със заповед №РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването.

В същия период учениците от 1., 2., 3., 4., 7., 10. и 12. клас се обучават присъствено при условията на т.4 от утвърдените със заповед №РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със заповед №РД09-4814/03.12.2021 г., изм. със заповед №РД09-4982/14.12.2021 г. на министъра на образованието и науката Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и ЦСОП.  

Ваканция

Уважаеми ученици и родители,

въз основа на заповед № РД09-1474/24.01.2022 г. на Министъра на образованието и науката, 

неучебни дни са 31.01.2022 г. и дните от 02.02.2022 г. до 04.02.2022 г. На 01.02.2022 г. учениците са в междусрочна ваканция. Учебният процес ще бъде възстановен на 07.02.2022г.  
Бъдете здрави!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпващи данни от РЗИ – Пловдив за 14-дневна заболяемост в общините на област Пловдив, от които се наблюдава тенденция за повишаване на показателите за община Асеновград, над 250 на 100000 население и съгласно т.4.1 от Насоките за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в ЦСОП, утвърдени със заповед №РД09-4756/30.11.2021 г. на министъра на образованието и науката, изм. със заповед №РД09-4814/03.12.2021 г., изм. със заповед №РД09-4982/14.12.2021 г. на министъра на образованието и науката, считано от 04.01.2022 г. ОУ „Ангел Кънчев“ Асеновград преминава към присъствен образователен процес само след провеждане на изследване за COVID-19 на учениците веднъж седмично с неинвазивни бързи антигенни тестове при наличие на най-малко 30% от учениците в паралелката с изразено съгласие за изследване и/или валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен тест от лабораторно изследване.

   

Химн на ОУ“Ангел Кънчев“ – гр. Асеновград.

Училище с традиции и поглед в бъдещето. Училище, в което учители и родители предават успешно любовта си към училището на идните поколения. Училище, в което децата са наша грижа, обич и отговорност.

ГРАФИК И ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ I-VII КЛАС, СЧИТАНО ОТ 02.11.2021Г.