Информация

Във връзка с обявеното извънредно положение и предприетите предпазни мерки , в училището не се допускат външни лица. 

При необходимост и ако в момента дежурният не е на входа, може да се свържете с нас на телефон :0331/6 34 01 и email: angel_kanchev@abv.bg