Препоръки към родителите на ОУ „Ангел Кънчев“ Асеновград във връзка с реализацията на дистанционното обучение в периода 16.03.2020 до неговото приключване