Съобщение за подаване на заявления за учебната 2020/2021г.

Уважаеми родители , молим ,в срок до 24 май 2020 г.да попълнете заявленията за ИУЧ, Спортни дейности, ЦДО и ФУЧ и изпратите на класните ръководители.

Файловете се изтеглят от меню Услуги ,раздел Заявления .