Съобщение за прием в първи клас

Ръководството при ОУ”Ангел Кънчев”гр.Асеновград съобщава, че всички деца , подали заявления за класиране за ПЪРВИ клас, са ПРИЕТИ. В срок до 05.06.2020г.заповядайте да подадете ЗАЯВЛЕНИЕ за записване за първи клас и заявления за ИУЧ,ЦДО,Спортни дейности, ФУЧ. Носете и Удостоверение за завършена ПГ, ако има издадено такова.

Заявленията може да изтеглите от Сайта на училището /в меню Прием е Заявление за записване за 1 клас, а в Услуги ,всички други заявления/ или подадете на място в канцеларията на училището при срого спазване на изискванията за противоепидемични мерки.