Откриване на новата учебна 2020/2021 година

Скъпи ученици,
Тържеството за откриване на учебната година е на 15.09.2020г. по следния график в класните стаи: 9.30 ч.-II клас, 9.40ч.- III клас , 9.50 ч.- IV клас , 10ч.-VIб и VII клас. Всички тези класове влизат в училище от задния вход . 10.30ч.-I ,V и VIа клас – след приключване на тържеството ,влизат от централния вход . В 10.00ч.  очакваме  на обозначените места в двора на училището  нашите най-малки ученици – първокласниците.
Не забравяйте маските! Няма да се допускат родители в сградата на училището,  а в двора  на определени зони могат  да бъдат  до 2 родители на първокласник.