График за провеждане на компенсиращи мерки (допълнителна работа за преодоляване на пропуски и за упражнения; за ангажиране и мотивация на учениците чрез включване в творчески дейности и за екипни проекти) в периода от 01.06. до 23.06.2021г. вкл. за 1-3 клас и от 17.06. до 30.06.2021г. за 4 – 6 клас вкл.

Уважаеми родители,
Уважаеми ученици,


публикуваме на Вашето внимание Графиците за провеждане на компенсиращи мерки (допълнителна работа за преодоляване на пропуски и за упражнения; за ангажиране и мотивация на учениците чрез включване в творчески дейности и за екипни проекти) в периода от 01 юни 2021 г. до 23 юни 2021 г. вкл.,  за 1- 3 клас и от

17 юни 2021 г. до 30 юни 2021 г. вкл., за 4-6 клас,  утвърдени със заповед на директора на училището.

Убедени сме, че ще се възползвате от предоставените възможности за консултации и допълнителна работа по изготвените от преподавателите проекти, теми и задачи, и че с общи усилия и труд констатираните по време на обучението в електронна среда пропуски и затруднения ще бъдат преодолени и наваксани, за да приключим успешно учебната година отново с високи резултати.

Приложение № 1 График за провеждане на компенсиращи мерки (допълнителна работа за преодоляване на пропуски и за упражнения; за ангажиране и мотивация на учениците чрез включване в творчески дейности и за екипни проекти) в периода от 01 юни 2021 г. до 23 юни 2021 г. вкл.,  за 1- 3 клас.

Приложение № 2 График за провеждане на компенсиращи мерки (допълнителна работа за преодоляване на пропуски и за упражнения; за ангажиране и мотивация на учениците чрез включване в творчески дейности и за екипни проекти) в периода от  17 юни 2021 г. до 30 юни 2021 г. вкл., за 4-6 клас.

Приложение № 3 График за провеждане на творчески дейности и за екипни проекти в периода от 01 юни 2021 г. до 23 юни 2021 г. вкл.,  за 1- 3 клас.

С уважение,

Галина Милева – директор