Прием I клас

Съгласно Заповед № РД-10-506/29.03.2021г. на 04.06.2021г. е обявен  списък с класираните  ученици за ПЪРВИ клас в  ОУ”А.Кънчев” за учебната 2021/2022г.                               Справка : На тел.0331/6 34 01 или на входа на училището при охраната. Записването на класираните ученици ще се извършва от 04.06. до 11.06.2021г. в канцеларията на училището, всеки работен ден от 8.00 до 17.00ч.