ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ I-VII КЛАС В ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ДО РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

за организацията на учебния процес в училищата на територията на община Асеновград

от четвъртък – 28.10.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици в училищата поради достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 население в изпълнение на Заповед № РД -01-856/19.10.2021 г. на МЗ и т.3 от Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на МОН, до намаляване на 14-дневната заболеваемост в съответната община или отмяна на въведените със Заповедта на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.