Химн на ОУ“Ангел Кънчев“ – гр. Асеновград.


Училище с традиции и поглед в бъдещето. Училище, в което учители и родители предават успешно любовта си към училището на идните поколения. Училище, в което децата са наша грижа, обич и отговорност.