Ваканция

Уважаеми ученици и родители,

въз основа на заповед № РД09-1474/24.01.2022 г. на Министъра на образованието и науката, 

неучебни дни са 31.01.2022 г. и дните от 02.02.2022 г. до 04.02.2022 г. На 01.02.2022 г. учениците са в междусрочна ваканция. Учебният процес ще бъде възстановен на 07.02.2022г.  
Бъдете здрави!