НП „Заедно в изкуствата и спорта“Уважаеми родители и ученици,
информираме Ви, че отчитайки желанията на учениците по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ ОУ „Ангел Кънчев“ ще кандидатства по следните модули:

1. Модул „Изкуства“

  • Вокална група – V-VII клас
  • Български народни танци – I-IV клас 
  • Български народни танци – V-VII клас