Държавен план прием за учебната 2022/2023 г. в неспециализираните училища

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ/ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМАНЕ В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА С ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

  1. Ученическа лична карта;
  2. Лична карта на родителя;
  3. Свидетелство за основно образование;
  4. Служебна бележка за явяване на изпити от НВО – оригинал;
  5. Медицински документ – само при кандидатстване в професионални училища.

Работно време на центъра за подаване на документи:


05.07.2022г. – 07.07.2022 г

08:00 – 18:00 ч.