„Училището – пространство за всички възрасти“

Уважаеми родители,

За да обучаваме и възпитаваме децата в сътрудничество, да утвърждаваме конструктивен диалог и да обединим сили за бъдещето на нашите ученици, Ви каним да участвате на 03.11.2022г. в училищната инициатива заложена в Годишния план на училището „Един ден ученик в училище“, насочени към партньорства между училището и семейството!
В инициативата може да участва всеки, който желае да предизвика себе си. И да издържи цял учебен ден в училище като ученик – учебни часове, междучасия, обяд в стола, занималня.
В края на деня в кратко Есе да опише преживяванията и впечатленията си!.
Заповядайте и бъдете част от нас!