ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

Уважаеми родители,
На основание Заповед № РД-01-95/23.01.2023 г. на РЗИ Пловдив и Заповед №РД09-106/24.01.2023г. на Министъра на образованието и науката се преустановява присъствения учебния процес в училищата на територията на област Пловдив от 25.01. 2023 г. до 31.01.2023 г. вкл.
От 01.02.2023 г. до 05.02.2023 г. вкл. учениците ще бъдат в Междусрочна ваканция.
Начало на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година е 06.02.2023 г.


Бъдете здрави!
От ръководството на ОУ „Ангел Кънчев“ Асеновград