Държавен план прием за учебната 2023/2024 г. в неспециализираните училища

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ/ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМАНЕ В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА С ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

 

  1. Ученическа лична карта;
  2. Лична карта на родителя;
  3. Свидетелство за основно образование – оригинал;
  4. Служебна бележка за явяване на изпити от НВО – оригинал;
  5. Медицински документ – само при кандидатстване в професионални училища;
  6. Лице, което не е родител на ученика, подава заявление след представяне на пълномощно, копие от което се прилага към генерираното заявление от системата. 

 

Работно време на центъра за подаване на документи:


05.07.2022г. – 07.07.2023 г.

08:00 – 18:00 ч.