„Училището- пространство за всички възрасти“

Днес в училище се проведе инициатива под наслов „Училището- пространство за всички възрасти“. Благодарим Ви, родители, че отговорно се включихте и се потопихте в училищния живот!

Може да бъде изображение с 10 души, скейтборд, сегуей и улица

Може да бъде изображение с 6 души

Може да бъде изображение с 10 души и кларинет

Може да бъде изображение с 19 души, хора, които учат, усмихнати хора и текстово съобщение

Може да бъде изображение с 15 души, хора, които учат и текстово съобщение

Може да бъде изображение с 17 души, хора, които учат и текстово съобщение

Може да бъде изображение с 14 души, хора, които учат, детска играчка и текстово съобщение

Може да бъде изображение с 26 души, хора, които практикуват йога и текстово съобщение

Може да бъде изображение с 3 души и хора, които учат

Може да бъде изображение с 4 души

Може да бъде изображение с 7 души, хора, които учат, маса и детска играчка

Може да бъде изображение с 10 души, хора, които учат и текстово съобщение

Може да бъде изображение с 3 души и хора, които учат

Може да бъде изображение с 11 души и хора, които учат

Може да бъде изображение с 6 души и хора, които учат

Може да бъде изображение с 5 души и хора, които учат

Може да бъде изображение с 10 души, хора, които учат и текстово съобщение

Може да бъде изображение с 14 душиМоже да бъде изображение с 7 души, хора, които учат и текстово съобщение

Няма налично описание на снимката.