История

13 януари 1972 г. – Откриване на новата училищна сграда, предоставена на училището с решение на ГНС – Асеновград от м. септември 1971 г. Директор на училището е Иван Николов Анастасов.

15 януари 1973 г. – Училище „Ангел Кънчев” е предложено за „базово училище”. Въведена е и полуинтернатна форма на обучение.

Учебната 1973/1974 г. – Окръжен отдел „Народна просвета” определя училище „Ангел Кънчев” за „базово”. С решение на МНП учениците от базовите училища започват занятия на 12. ІХ.

Учебната 1975/1976 г. – Училище „Ангел Кънчев” преминава на целодневен режим на обучение. Оборудвани са спални помещения. І, ІІ, ІІІ клас се обучават по нови учебни програми.

Февруари 1978 г. – Открита е училищната библиотека.

1 януари 1979 г. – Поради смъртта на директора Иван Анастасов за нов директор е назначена Мария Димитрова Панайотова.

Учебната 1979/1980 г. – Вместо родителски комитети в училището е изградено училищно настоятелство.

Февруари 1980 г. – Внедрява се методиката на сдвоените уроци и целодневна организация на училищния режим под ръководството на ИУУ – гр. Стара Загора.

2 юни 1981 г. – Тържествено откриване на барелефа на Ангел Кънчев със средства събрани от децата в училището.

Учебната 1981/82 г. – Колективът на училище „Анг. Кънчев” е награден от Окръжната комисия по съревнованието със званието „Колектив – първенец в съревнованието” и парична награда от 300 лв.

16. ХІ. 1983 г. – Училище „А. Кънчев” е удостоено със званието „Колектив – първенец в съревнованието”, грамота и парична награда от 700 лв.

Учебната 1984/85 г. – В училището гостува японска просветна делегация. В нея участват 26 директори и учители от префектура Кагава – Япония.

31 май 1989 г. – С решение № 33 на Общинския съвет начално училище „Ангел Кънчев” се преобразува в основно училище от 1 септември 1989 г.

12. ХІІ. 1991 г. – За срок от 6 месеца за изпълняващ длъжността директор е избрана Величка Палазова – преподавател по математика.

м. май 1992 г. – За директор на училището е назначена Елена Славкова – преподавател по математика и физика.

12. 07. 1995 г. – За директор на ОУ „Ангел Кънчев” след проведен конкурс е назначен Иван Стефанов Костадинов – преподавател по български език и литература.

07. 06. 1996 г. – Ден на приятелството! Такъв ще остане в спомените на всички учители от ОУ „Ангел Кънчев” – Асеновград и СОУ „Христо Никифоров” – Ловеч.

26. 04. 2000 г. – Решение на Педагогическия съвет за въвеждане на ранното чуждоезиково обучение през учебната 2000/2001 година.

26. 05. 2000 г. – Истински празник на поезията! Ирина Иванова – детски учител в училището, издава първата си стихосбирка.

05. 12. 2002 г. – По проекта „Едам – Асеновград” – Холандия получихме хуманитарна помощ /компютри, принтери, копирна машина, хартия, играчки и др./.

18. 05. 2004 г. – Г-жа Елена Славкова, дългогодишен преподавател по математика в училището издава своята първа книга „Шарено кълбо” – сборник от детски стихове.

20. 05. 2004 г. – Поставя се началото на една нова традиция в училището. Ежегодно в навечерието на празника 24 май се провежда ученическо състезание под надслов „На стола на знанието”.

19. 01. 2005 г. – По инициатива на ученическия парламент се проведе кампания за набиране на парични средства в помощ на пострадалите деца в Азия.

19. 05. 2005 г. – Г-жа Елена Славкова издава своята втора стихосбирка „Прошка”.

29. 05. 2005 г. – „Годишни номинации – 2005” в начален курс. Една нова изява на учениците от начален курс, която се провежда всяка година и се превръща в традиция.

Учебната 2006/2007 г. – Учениците от шестите класове започват издаването на училищен вестник „Истината” под ръководството на г-жа Диана Пеева.

20. 06. 2007 г. – Училището освещава новото си училищно знаме.