Екип

РЪКОВОДСТВО

Директор – Галина Янкова Милева

Зам. директор- Маруся Груйчева Георгиева

УЧИТЕЛ – ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Ирина Атанасова Иванова – старши учител

УЧИТЕЛИ – НАЧАЛЕН ЕТАП

Димитър Костадинов Дерменджиев – старши учител

Тодорка Анастасова Величкова – старши учител

Мария Костадинова Дерменджиева – старши учител

Христина Иванова Александрова – главен учител

Ваня Божидарова Малинова – старши учител

Мария Павлова Илиева – старши учител

Елена Атанасова Бекирска – старши учител

Галя Димитрова Атанасова – старши учител

Милена Петрова Ковачева – старши учител в ЦДО

Ангел Хубенов Хубенов – старши учител в ЦДО

Десислава Димитрова Хубенова – учител в ЦДО

Стойка Александрова Стефанова – учител в ЦДО

Мария Костадинова Стефанова – учител в ЦДО

Весела Благовестова Вълканова – учител в ЦДО

Светлана Борисова Випих- учител в ЦДО

Марина Кънчева Абрашева – учител в ЦДО

УЧИТЕЛИ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Диана Иванова Пеева – старши учител по Б Е Л

Петя Кръстева Вълкова – старши учител по Б Е Л

Гергана Василева Николова – старши учител по Английски език

Милко Атанасов Запрянов – главен учител по История и География

Димитринка Христова Генкова – старши учител по Биология и Химия

Йордан Тодоров Симеонов – старши учител по Математика и Физика

Милко Александров Алексов  – старши учител по Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество

Теменужка Георгиева Арнаудова – старши учител по Музика

Мима Костадинова Тодорова – старши учител по Физическо възпитание и спорт

Малина Григорова Костадинова – старши учител в ЦДО

Константин Димитриевич Мильошин – старши учител в ЦДО

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Катя Веселинова Сапунджиева – счетоводител

Бинка  Христева Топалова – ЗАС

Антон Атанасов Вълчанов –поддръжка

Веско Насков Топалов – портиер

Сеферие Дурмушалиева Ахмедова – чистач-хигиенист

Атанаска Сотирова Василева – чистач-хигиенист