Екип

РЪКОВОДСТВО

Директор – Галина Янкова Милева

Зам. директор- Маруся Груйчева Георгиева

УЧИТЕЛ – ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Ирина Атанасова Иванова – старши учител

УЧИТЕЛИ – НАЧАЛЕН ЕТАП

Димитър Костадинов Дерменджиев – старши учител

Тодорка Анастасова Величкова – старши учител

Мария Костадинова Дерменджиева – старши учител

Христина Иванова Александрова – главен учител

Светлана Райчева Назърова – учител

Ваня Божидарова Малинова – старши учител

Мария Павлова Илиева – старши учител

Нели Атанасова Петкова – старши учител

Светлана Борисова Випих-  старши учител

Галя Димитрова Атанасова – старши учител

Милена Петрова Ковачева – старши учител в ГЦОУД

Ангел Хубенов Хубенов – старши учител в ГЦОУД

Десислава Димитрова Хубенова – учител в ГЦОУД

Стойка Александрова Стефанова – учител в ГЦОУД

Мария Костадинова Стефанова – учител в ГЦОУД

Весела Благовестова Лалова – учител в ГЦОУД

Радостина Валентинова Бозукова – учител в ГЦОУД

Антония Петрова Кралева – учител в ГЦОУД

УЧИТЕЛИ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Марина Кънчева Абрашева –  учител по Б Е Л

Елена Илиева Кирова –  учител по Б Е Л

Гергана Василева Николова – старши учител по Английски език

Златка Димитрова Мустакинова – учител по Английски език

Милко Атанасов Запрянов – главен учител по История и География

Димитринка Христова Генкова – старши учител по ЧП, Биология и Химия

Даниела Цветанова Шопова  –  учител по Математика и Физика

Нина Розомирова Янева – учител по математика и ИТ

Милко Александров Алексов  – старши учител по Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество

Любомир Петров Панайотов –  учител по Музика

Мима Костадинова Тодорова – старши учител по Физическо възпитание и спорт

Дарена Николова Делчева – учител по Физическо възпитание и спорт

Малина Григорова Костадинова – старши учител в ГЦОУД

Константин Димитриевич Мильошин – старши учител в ГЦОУД

Виктория Боянова Атанасова – училищен психолог

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Катя Веселинова Сапунджиева – счетоводител

Бинка  Христева Топалова – ЗАС

Пенка Ангелова Попова – медицинска сестра

Филип Анастасов Топузов – огняр

Веско Насков Топалов – портиер

Сеферие Дурмушалиева Ахмедова – чистач-хигиенист

Атанаска Сотирова Василева – чистач-хигиенист

Веселка Славчева Доева – чистач-хигиенист

Саадие Фариева Салиева – чистач-хигиенист