Настоятелство

С Ъ С Т А В

на
училищното настоятелство при ОУ ”Ангел Кънчев”
Асеновград

 

Съвет на настоятелите: Георги Желев – Председател

Валентин Ройнов

Милена Николова

 

 

Членове: Веселина Симеонова

Диана Бонева

Милко Атанасов

Пепа Болгурова

Ранчо Киров

Станимира Кожухарова

Кети Иванова

София Шопова