Прием

Уважаеми родители,
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, Асеновград стартира приема на ученици за учебната 2021/2022 година. Записвайки децата си при нас вие ще намерите това, което търсите: обич към децата, спокойна среда, обучение от висококвалифицирани учители, сигурност, компетентност и професионализъм.                През учебната 2021/2022 година в училището ще бъдат разкрити следните  паралелки:
  Полудневна подготвителна  група – за деца на 5 и 6 г., в която се провежда обучение за постъпването им в Първи клас на училището ни.
  I-ви клас

За всички желаещи родители ще бъде осигурена целодневна форма на обучение.
Да си подадем ръка и да осигурим хубави и светли дни за нашите деца.
Записването на учениците става всеки работен ден от 8.00  до 16.00ч.

Предвид извънредното положение , може да изтеглите заявление и да го изпратите на следния email: angel_kanchev@abv.bg или при започване на нормални учебни занятия.