Прием

Уважаеми родители,
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, Асеновград стартира приема на ученици за учебната 2019/2020 година. Записвайки децата си при нас вие ще намерите това, което търсите: обич към децата, спокойна среда, обучение от висококвалифицирани учители, сигурност, компетентност и професионализъм. През учебната 2018/2019 година в училището ще бъдат разкрити паралелки:
 В Подготвителна група с целодневна организация на работа за децата на 5 и 6 г., в която се провежда обучение за постъпването им в Първи клас на училището ни.
Ръководител Ирина Иванова и възпитател – Димитринка Генкова.
 В I-ви клас -с класни ръководители Мария Павлова и Ваня Малинова
и възпитател на всяка паралелка.
За всички желаещи родители ще бъде осигурена целодневна форма на обучение.
Да си подадем ръка и да осигурим хубави и светли дни за нашите деца.
Записването на учениците става всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Прием I-ви клас

Прием V-ти клас