Документи

Училищни учебни планове

За обсъждане и предложения от родителите на ОУ“Ангел Кънчев“-гр.Асеновград и Обществения съвет към училището в срок до 06.11.2020г.