Извън класни форми

Обичаме да сме сред природата , ние, учениците от 3 Б клас ,с ръководител Т.Величкова
Чувстваме се чудесно сред природата! Клуб “Природа и здраве “- 3 б клас и г-жа Величкова
“Математици – умници” 4 б клас с р-л г-жа Александрова
Клуб “101 желания- Знам и мога” 4 клас с р-л г-жа Випих