Извън класни форми

Обичаме да сме сред природата , ние, учениците от 3 Б клас ,с ръководител Т.Величкова
Чувстваме се чудесно сред природата! Клуб “Природа и здраве “- 3 б клас и г-жа Величкова

Участие на клуб “Природа и здраве “в инициативата на ИАГ гр.София “МОЯТ РАЗКАЗ ЗА ГОРАТА”

За достойното си представяне, на участниците бяха връчени грамоти и благодарствено писмо от Изпълнителния Директор на ИАГ към МЗХГ гр.София

“Математици – умници” 4 б клас с р-л г-жа Александрова
Клуб “101 желания- Знам и мога” 4 клас с р-л г-жа Випих