Извън класни форми

УЧЕБНА 2022/2023 Г.


Клуб „101 желания – Знам и мога“, ръководител: Светлана Борисова Випих – 1.б клас


Клуб „Сръчни ръчички“ с ръководител: Антония Пенкова Кралева – 2.в клас


Клуб „Забавна математика с Мечо и Медунка с ръководител Светлана Райчева Назърова – 3.в клас


Клуб „Родна реч“ с ръководител Ваня Божидарова Малинова – 4.а клас


Клуб „Математици-умници“ с ръководител Мария Павлова Илиева – 4.б клас


Клуб „В помощ на четвъртокласниците за НВО-Математика с ръководител Нели Атанасова Петкова – 4.в клас


Мажоретен състав с ръководител Дарена Делчева – 4-7 клас


Клуб „Математика“ с ръководител Даниела Шопова – 7 клас


„Журналистически клуб“ с ръководител Елена Кирова – 5-7 клас


Академия по български език и литература с ръководител Марина Абрашева – 7 клас


Творилница за български обичаи и празници „Българче“ с ръководител Марина Абрашева – 5 клас


Клуб „Информационни деца“ с ръководител Михаела Станчева – 3.б клас


Обичаме да сме сред природата , ние, учениците от 3 Б клас ,с ръководител Т.Величкова
Чувстваме се чудесно сред природата! Клуб „Природа и здраве „- 3 б клас и г-жа Величкова

Участие на клуб „Природа и здраве „в инициативата на ИАГ гр.София „МОЯТ РАЗКАЗ ЗА ГОРАТА“

За достойното си представяне, на участниците бяха връчени грамоти и благодарствено писмо от Изпълнителния Директор на ИАГ към МЗХГ гр.София

Клуб „101 желания- Знам и мога“ 4 клас с р-л г-жа Випих
„Математици – умници“ 4 б клас с р-л г-жа Александрова