Извън класни форми

Обичаме да сме сред природата , ние, учениците от 3 Б клас ,с ръководител Т.Величкова
Чувстваме се чудесно сред природата! Клуб „Природа и здраве „- 3 б клас и г-жа Величкова

Участие на клуб „Природа и здраве „в инициативата на ИАГ гр.София „МОЯТ РАЗКАЗ ЗА ГОРАТА“

За достойното си представяне, на участниците бяха връчени грамоти и благодарствено писмо от Изпълнителния Директор на ИАГ към МЗХГ гр.София

„Математици – умници“ 4 б клас с р-л г-жа Александрова
Клуб „101 желания- Знам и мога“ 4 клас с р-л г-жа Випих