Извън класни форми

УЧЕБНА 2023/2024 Г.


Клуб „Математиката лесни и интересна“ с ръководител Нели Петкова – 1.а клас


Клуб „101 желания – Знам и мога“, ръководител: Светлана Борисова Випих – 2.б клас


Клуб „Чета и разбирам“ с ръководител Галя Атанасова – 2.а клас


Клуб „В помощ на НВО Математика 4 клас“ с ръководител Светлана Райчева Назърова – 4.в клас


Клуб „Математици-умници“ с ръководител Мария Павлова Илиева – 1.б клас


Клуб „В помощ на четвъртокласниците за НВО-Математика“ с ръководител Нели Атанасова Петкова – 4.в клас


Мажоретен състав с ръководител Дарена Делчева – 4-7 клас


Клуб „Математика“ с ръководител Даниела Шопова – 7 клас


Клуб „Читалница“ с ръководител Елена Кирова – 7.а клас


Клуб „Будници“ с ръководител Елена Кирова – 5-7 клас


Творилница за български обичаи и празници „Българче“ с ръководител Марина Абрашева – 5-6 клас


Вокална група „Детски мечти“ с ръководител Любомир Панайотов – 1-2 клас


Вокална група „Славейчета“ с ръководител Любомир Панайотов – 3-4 класОбичаме да сме сред природата , ние, учениците от 3 Б клас ,с ръководител Т.Величкова
Чувстваме се чудесно сред природата! Клуб „Природа и здраве „- 3 б клас и г-жа Величкова

Участие на клуб „Природа и здраве „в инициативата на ИАГ гр.София „МОЯТ РАЗКАЗ ЗА ГОРАТА“

За достойното си представяне, на участниците бяха връчени грамоти и благодарствено писмо от Изпълнителния Директор на ИАГ към МЗХГ гр.София

Клуб „101 желания- Знам и мога“ 4 клас с р-л г-жа Випих
„Математици – умници“ 4 б клас с р-л г-жа Александрова