Галерия

Отново победители

За пореден път учениците от 4б клас 2020/21г. се представиха блестящо в състезанието на СБНУ “Аз и знанието”

Почти всички получиха максималния брой точки -50.

Победителите от IV б клас от Националното финално състезание на СБНУ 2020г.

Учениците от IV б клас бяха наградени с грамоти за достойно представяне и постигане на максимални резултати в НАЦИОНАЛНОТО ФИНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 2020 г.НА Сдружението на българските начални учители .
Магдалена Михайлова ,Никола Шакев , Бистра Червенкова и Лиляна Андонова от IVб клас бяха наградени със сребърни медали като победители в НАЦИОНАЛНОТО  ФИНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ на СБНУ