Съобщение във връзка с организацията на учебния процес от 16 до 29.03.2020г.

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със  Заповед N РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 се преустановяват учебните занятия в ОУ „Ангел Кънчев“ -Асеновград от 16.03.2020 г.

Колективът на училището от 16.03.2020 г. има готовност и ще осъществява неприсъствено обучение – преподаване и учене от разстояние чрез електронния дневник Shkolo или други алтернативни начини: групи на класовете и електронни образователни платформи. Издателствата предоставят своите електронни учебници безплатно за ползване от учениците.

Учителите в началото на деня ще предоставят съответното учебно съдържание за деня, по учебни предмети под формата на презентации, работни листове с повече нагледност, линкове към електронни ресурси на учебниците и помагалата. Учебното съдържание ще е структурирано така, че да се акцентира върху основни понятия, компетентности и упражнения.

Обучението на учениците ще започне с теми за упражнение и затвърдяване на учебното съдържание чрез възлагане на проекти, презентации, задачи, решаване на казуси чрез осъществяване на междупредметни връзки. Същите подходи ще прилагат и учителите по изобразително изкуство, музика и физическо възпитание.

Учителите ще провеждат процеса на затвърдяване на знанията и оценка на базата на изпълнените задачи от учениците.

За децата, които нямат възможност да общуват по електронен път, комуникацията ще се осъществява по телефона.

Уважаеми родители,  необходимо е да подкрепите процеса на преподаване и учене в електронна среда от разстояние, особено в начален и прогимназиален етап.

Уважаеми ученици, учебният Ви ден е с начало 9.00 ч. В ел.дневник ще намерите образователни ресурси и задачи по уч.разписание за деня, както и в групите във Вайбър и по телефон. При въпроси и за “обратната връзка” Вашите учители са на разположение през ел.дневник, Вайбър и телефон!

Всички ученици:

Трябва да активират акаунтите си в електронния дневник Shkolo.

Да извършват подготовка по учебното съдържание, предоставено от учителите, в домашна среда.

Да изпълняват поставените задачи от учителите и да ги върнат за проверка.
Като Ви желая здраве, оставам на разположение за съдействие по всяко време. Заедно ще се справим!

От ръководството

Kлуб “Християнските ценности и ние срещу агресията”

Прием I-ви клас

School Bag