Химн на ОУ“Ангел Кънчев“ – гр. Асеновград.

Училище с традиции и поглед в бъдещето. Училище, в което учители и родители предават успешно любовта си към училището на идните поколения. Училище, в което децата са наша грижа, обич и отговорност.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ I-VII КЛАС В ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ДО РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

за организацията на учебния процес в училищата на територията на община Асеновград

от четвъртък – 28.10.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици в училищата поради достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 население в изпълнение на Заповед № РД -01-856/19.10.2021 г. на МЗ и т.3 от Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на МОН, до намаляване на 14-дневната заболеваемост в съответната община или отмяна на въведените със Заповедта на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ!

Във връзка с получено писмо с изх. № ДАЕУ-13100/ 05.08.2021 г. от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ уведомяваме родителите на децата, записани в първи и осми клас да се запознаят с приложената информация в прикачения файл.

 

В памет на Левски

Вълшебства по Коледа-празничен виртуален концерт на ОУ „Ангел Кънчев“

В тихата и свята нощ приемете нашия Коледен концерт като поздрав и най-искрените ни пожелания за здраве и благоденствие! Честито Рождество Христово!

1 НОЕМВРИ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Честит празник на всички учители, ученици и родители от ОУ „Ангел Кънчев“гр.Асеновград